Allmänna villkor

Allmänna villkor för e-handel

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.kosterlamm.com och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”).  Avtal ingås mellan dig och Kosterlamm AB, organisationsnummer 556917-0862 (”Kosterlamm”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Kosterlamm framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Kosterlamm accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Kosterlamm förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). 

1.3 Kosterlamm reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Kosterlamm har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Kosterlamm naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Kosterlamm fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Kosterlamm ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

​1.4 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Kosterlamm eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Kosterlamm.

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Kosterlamm Integritetspolicy.  

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Kosterlamm bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Kosterlamm per e-post. Kosterlamm uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Kosterlamm kundservice. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Kosterlamm. Om beställningen återkallas så kommer Kosterlamm att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

3.1 Kosterlamm rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Kosterlamm behandling av personuppgifter finns i Kosterlamms Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Kosterlamm om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.  

3.3 Om Kosterlamm misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Kosterlamm rätt att stänga av Kunden. Kosterlamm har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsen. Kosterlamm har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Kosterlamm. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Kosterlamm eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Kosterlamm förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5. Kampanjer och erbjudanden

Kosterlamm kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Kosterlamm i samband med kampanjen. Kosterlamm förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Kosterlamm skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Kosterlamms leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Kosterlamm dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Kosterlamm rätt att debitera Kunden en avgift på 250 sek för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att outlöst paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer.

7. Ångerrätt/Öppet köp

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Kosterlamm detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

 

7.2 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Kosterlamm via mail. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och medger Kosterlamm rätten att debitera kunden 250 sek i avgift för nedlagt arbete och fraktavgifter.

Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Kosterlamm. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

7.3 Vid öppet köp ersätter vi inga fraktkostnader till oss.

Vid reklamationer/garantiärenden ersätter vi brevkostnader (alltså inte Rekommenderat eller postpaket).

7.4 När Kunden ångrar sitt köp betalar Kosterlamm tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan ex. frakt. Vid defekt förpackning eller uppenbar åverkan på produkten kommer prisavdrag ske, på mellan 30-100% av produktens värde.

7.5 Kosterlam betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Kosterlamm tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

8. Garanti och reklamation

8.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Kosterlamm så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 2 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

8.2 Kosterlamm står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Kosterlamm att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Kosterlamm strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Kosterlamm mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Kosterlamm förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Kosterlamm riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Force Majeure

Kosterlamm ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Kosterlamm inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Kosterlamm Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Kosterlamm rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. Ändringar av Villkoren

Kosterlamm förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Kosterlamm har informerat Kunden om ändringarna. Kosterlamm rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

11. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

12. Tillämplig lag och tvist

12.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Kosterlamm kundtjänst. 

12.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Kosterlamm kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se . Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Kosterlamm beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

 

12.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 12.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol. 

_______________

Dessa Villkor har fastställts av Kosterlamm den 2018-12-21

 

Medlemsvillkor för Kosterlamm kundklubb

Följande medlemsvillkor är tillämpliga på ditt medlemskap i Kosterlamm Kundklubb (”Kundklubben”).

1. Medlemskap och registrering

1.1 För att bli medlem i Kundklubben måste du ha fyllt 18 år och ha ett giltigt personnummer. Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i Kundklubben. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet får inte användas i affärssyften. Du har endast rätt till ett medlemskap. Medlemskapet i Kundklubben är kostnadsfritt.

1.2 Du registrerar ditt medlemskap genom att anmäla ditt namn, personnummer, din email-adress och adress på www.kosterlamm.com (”Webbplatsen”) under fliken ”Log in”. Angivande av email-adress och personnummer är obligatoriskt. För att försäkra dig om att få all information och alla de erbjudanden som sänds ut krävs det att du anger samtliga dina kontaktuppgifter. Detta på grund av att kommunikation ibland endast sker i en av kanalerna, till exempel via email eller mobilnummer. Denna information tillsammans med annan relevant information och information om bonuspoäng som du tjänar eller spenderar utgör ditt kundkonto hos oss.  

1.3 Medlemskapet är kortlöst, och du kan hantera ditt medlemskap genom Webbplatsen. Du ska hålla Kosterlamm informerat om ändringar i din kontoinformation. Kosterlamm är inte ansvarigt för eventuell förlust av bonuspoäng som uppstår till följd av att du inte har uppdaterat uppgifterna i ditt kundkonto.

2. Så här fungerar det

2.1 Hur blir jag medlem i Kosterlamm kundklubb?
Du registrerar dig under "Skapa konto" eller direkt i kassan där du väljer att gå med i vår kundklubb. För att ta del av specialpriser för medlemmar måste du registrera dig och logga in innan du handlar.

2.2 Hur får jag specialpriser som bara gäller för medlemmar?


Registrera dig som medlem och logga in, så får du rätt pris när du lägger produkten i varukorgen. Alternativt så får du en rabattkod som du kan använda i kassan.

2.3 Jag har handlat tidigare men är inte medlem, hur blir jag det?
Logga in på ditt konto, om du inte har något lösenord så kan du beställa ett nytt här. När du loggat in klickar du på redigera kontouppgifter, där kan du bocka i att du vill vara medlem i Kosterlamm kundklubb.

Integritetspolicy

Information om hur Kosterlamms behandling av dina personuppgifter:

Kosterlamm värnar din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd.

Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m. Du kan klicka på den detaljerade informationen längre ner för att läsa mer om vad som gäller för dig som är kund och för dig som också är kundklubbsmedlem.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Kosterlamm AB, org. nr 556917–0862, (Kosterlamm) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på om du är kund eller också kundklubbsmedlem, se mer i den detaljerade informationen längre ner.

 

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som är kundklubbsmedlem är det viktigt att förstå att Kosterlamm t.ex. behandlar din köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig.

 

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta Kosterlamm via vår Kundservice. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering och begränsning

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol.

Rätt till invändning

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är.  

Rätt till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

 

Vad gör du om du har frågor och klagomål?

Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter, rättigheter eller andra frågor om hur Kosterlamm arbetar med dataskydd kan du mail vår Kundservice på mylikilamm@outlook.com 

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)

 

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss.

 

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?​

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.

Laglig grund för behandling: avtal.

 

Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site.

Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse

 

Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med extern partner.

Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning

 

Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.

Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning

 

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre år från ditt senaste köp.

För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv månader från ditt senaste köp.

För bokföring: sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.

För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

 

Varifrån hämtas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.

 

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter förutom ”företag” och ”sparade kreditkort” krävs för att du ska kunna genomföra ett köp på vår site.

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

Fattas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

 

PAYMENT METHODS

Credit / Debit Cards
PAYPAL

Offline Payments

FÖLJ OSS 

©2023 by Rocco's Bites. Proudly created with WIX.COM

0
  • Black Instagram Icon